צו קיום צוואה מקוון

מהו צו קיום צוואה מקוון ?

במסגרת שיפור השירות לאזרח, ניתן להגיש כיום בקשה לצו קיום צוואה מקוון  במערכת המקוונת (אינטרנטית) של אגף האפוטרופוס הכללי .המערכת מאפשרת להגיש את בקשת צו קיום צוואה מקוון באמצעות המחשב הביתי, ישירות לרשם הירושות (שהוא חלק ממוסד האפוטרופוס הכללי) בקלות רבה ותוך חיסכון בזמן ובכסף.

בקשה לצו קיום צוואה מקוון יש להגיש כאשר אדם שהלך לעולמו הותיר אחריו צוואה. זאת, בשונה מבקשת צו ירושה, המוגשת במקרה שבו הנפטר לא הותיר אחריו צוואה.

למרות החדשנות וההתייעלות בהגשת בקשות באינטרנט, כיום ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה מקוון רק במקרים הבאים:
• כאשר הצוואה המקורית מצויה בידי המבקש.
• כאשר בידי המבקש העתק צוואה, והצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
• כאשר בידי המבקש העתק צוואה, ובית המשפט לענייני משפחה התיר את הוכחת הצוואה בהעתק.

בכל מקרה אחר יש לשלוח בקשה לצו קיום צוואה בדואר או להגישה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי.
לקישור לטופס מקוון להגשת בקשה לצו קיום צוואה לחץ כאן

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!
עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.