צו קיום צוואה אגרות

צו קיום צוואה| אגרות

נושא האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגן בתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998,בהן נקבע קובע האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

בקשה למתן צו קיום צוואה –                                                           503.00 ש"ח
בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון                                                     428.00 ש"ח 
בקשה לצו קיום צוואה הוצאות פרסום בעיתון –                                  130.00 ש"ח
התנגדות למתן צו קיום צוואה –                                                       970.00 ש"ח
בקשה לתיקון או ביטול צו צו קיום צוואה-                                          503.00 ש"ח
עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה-                                 27.00 ש"ח
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה-         5.15 ש"ח לכל עמוד

שימו לב כי בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון באינטרנט ישנה הנחה של 15%.

כל הסכומים הנ"ל היינם צמודים לממד ומתעדכנים עת לעת ולכן כדאי להתעדכן באתר רשם הירושה
לטבלת האגרות של כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי – לחץ כאן

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!
עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.