צו קיום צוואה אגרות

צו קיום צוואה| אגרות

נושא האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגן בתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998,בהן נקבע קובע האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

בקשה למתן צו קיום צוואה –                                                           503.00 ש"ח
בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון                                                     428.00 ש"ח 
בקשה לצו קיום צוואה הוצאות פרסום בעיתון –                                  130.00 ש"ח
התנגדות למתן צו קיום צוואה –                                                       970.00 ש"ח
בקשה לתיקון או ביטול צו צו קיום צוואה-                                          503.00 ש"ח
עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה-                                 27.00 ש"ח
העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה-         5.15 ש"ח לכל עמוד

שימו לב כי בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה מקוון באינטרנט ישנה הנחה של 15%.

כל הסכומים הנ"ל היינם צמודים לממד ומתעדכנים עת לעת ולכן כדאי להתעדכן באתר רשם הירושה
לטבלת האגרות של כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי – לחץ כאן

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים