צו ירושה מקוון

צו ירושה מקוון

מהו צו ירושה מקוון ?

צו ירושה מקוון – במסגרת שיפור השירות לאזרח, ניתן להגיש כיום בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה גם במערכת המקוונת (אינטרנטית) של אגף האפוטרופוס הכללי .המערכת מאפשרת להגיש, באמצעות המחשב הביתי, בקשות לרשם הירושות (שהוא חלק ממוסד האפוטרופוס הכללי), בקלות רבה ותוך חיסכון בזמן ובכסף.

כאשר אדם לא הותיר אחריו צוואה או במקרה שהצוואה שהותיר אינה חלה על כל רכושו – יש להגיש בקשה לצו ירושה. אולם, לא בכל המקרים ניתן להשתמש בשירות המקוון לשם הגשת בקשה למתן צו ירושה.

כיום ניתן להגיש צו ירושה מקוון רק במקרים הבאים:
1. כאשר המנוח הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג .
2. כאשר המנוח הותיר אחריו רק צאצאים.
3. כאשר המנוח הותיר אחריו בן/ת זוג ללא צאצאים, אך הורי המנוח חיים .
4. כאשר המנוח לא הותיר בן/ת זוג או צאצאים, אך הורי המנוח חיים .

בכל מקרה אחר (למשל כאשר יורשיו של המנוח על פי דין הם אחיו, אחייניו או דודיו), יש לשלוח בקשה לצו ירושה בדואר, או להגישה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי.
לקישור להגשת בקשה לצו ירושה מקווןלחץ כאן

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.