עריכת צוואה

עריכת צוואה
  • מהי צוואה ?
  • סוגי צוואות – צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה, צוואה בעדים וצוואה בפני רשות.
  • כללים לעריכת צוואה חוקית ועוד.

* עריכת צוואה באופן עצמאי או ע"י בעל מקצוע שלא מומחה בתחום, חושפת אתכם לסיכון גבוה ומיותר שצוואתכם לא תמומש במלואה ורכושכם עלול להגיע לאנשים הלא נכונים, לכן ריכזנו עבורכם מידע רב בנושא עריכת צוואה, אנא קראו היטב את הכתוב בעמוד זה, כך שתוכלו לקבל מושג בסיסי ולהבין מהן דרישות היסוד של החוק באשר לכתיבת ועריכת צוואה חוקית .

מהי צוואה ?

מהי צוואה – צוואה היא מסמך שאדם עורך בחייו ובו הוא קובע מי יהיו יורשיו וכיצד יחולקו רכושו ונכסיו בין היורשים.
את הצוואה יש לערוך על פי החלופות המופיעות בחוק הירושה בכדי שתהיה תקפה.
במקרים מסוימים, גם אם נפל בה פגם טכני או פגם צורני, יכול בית המשפט לאשר ולתת תוקף לצוואה, אך ורק
אם ניתן להסיק את רצון המצווה, למרות הפגם בצוואה.

במקרה של יורשים על פי צוואה, יהיו יורשיו של המנוח רק אלו המצוינים בצוואה. במקרה של יורשים על פי דין,
(כאשר המנוח לא הותיר צוואה), יהיו יורשיו מי שחוק הירושה מגדיר אותם כיורשים.
כל אדם יכול לערוך צוואה למעט קטין, פסול דין, ומי שאינו יכול להבין את המשמעות של הצוואה.

 סוגי צוואות | צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה, צוואה בעדים ובפני רשות.

הדרכים לעריכת צוואה תקפה:
חוק הירושה מגדיר 4 דרכים/אלטרנטיבות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה
בעל פה (סעיף 18 לחוק הירושה).

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה. צוואה שנכתבה בכתב ידו של המצווה. על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה
צריך שכל הצוואה תיכתב ע"י המצווה ובכתב ידו בלבד, מתחילתה ועד סופה.
בנוסף, צריך המצווה להוסיף את תאריך עריכת הצוואה בכתב ידו וגם את חתימתו על הצוואה.
אם אחד המרכיבים האלו לא יתקיים, לא יהיה תוקף לצוואה, למעט מקרים חריגים.
צוואה בכתב יד לא מצריכה עדים או אימות של עורך דין.

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה. צוואה בעדים היא צוואה שנערכה ע"י המצווה במעמד שני אנשים שמהווים
עדים לצוואת המצווה. העדים צריכים להיות נוכחים בזמן שהמצווה מצהיר כי זוהי צוואתו, ולהיות נוכחים בזמן
שהמצווה חותם על הצוואה.
תפקיד העדים הוא לוודא ולאשר כי המצווה חתם על צוואתו מרצונו החופשי וכי חתימתו על הצוואה נעשתה בפניהם.
צוואה בעדים צריכה להיות בכתב, אך בשונה מצוואה בכתב יד, הצוואה יכולה להיות מודפסת.
העדים צריכים להיות כשרים מבחינה משפטית, כלומר מעל גיל 18 ושאינם פסולי דין .בנוסף לכך, אסור לאדם
שייהנה מהצוואה (מקבל חלק בצוואה) לשמש כעד, וזאת מחשש להשפעה בלתי הוגנת.

צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות היא צוואה הנעשית מול שופט, רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה,
ראש רשות מקומית, חבר בית דין דתי או נוטריון – סעיף 22 לחוק הירושה. הצוואה יכולה להיעשות בשתי דרכים:

  1. הגשת צוואה בכתב ע"י המצווה לרשות – על המצווה להצהיר כי זוהי צוואתו בפני הרשות, ואיש הרשות, קרי, שופט או רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה, ראש רשות מקומית, חבר בית דין דתי או נוטריון- צריך לאשר את הצהרה זו על גבי הצוואה. 
  2. צוואה בעל פה – צוואה בה אומר המצווה את תוכן צוואתו בפני הרשות, ומצהיר כי זו צוואתו. איש הרשות כותב את תוכן הצוואה ומאשר על גבי הצוואה את הצהרת המצווה. עשיית צוואה בפני רשות יכולה להיעשות רק ע"י המצווה עצמו ולא ע"י אדם אחר מטעמו.

צוואה בעל פה – סעיף 23 לחוק הירושה. נקראת גם צוואה שכיב מרע והיא נאמרת בעל פה ע"י המצווה העומד למות,
בנוכחות שני עדים ובלי כל מסמך כתוב. יש לשים לב כי ישנה דרישה שהמצווה הינו במצב של גסיסה, או עומד למות,
או רואה את עצמו כעומד לפני מוות. הרציונל העומד מאחורי האפשרות לעריכת צוואה בע"פ טוען כי בשל מצבו הרפואי של מצווה העומד למות או רואה עצמו כעומד למות, הוא אינו יכול לערוך צוואה באחת מהחלופות האחרות הקבועות בחוק הירושה.

צוואה בעל פה/שכיב מרע צריכה להיעשות בפני שני עדים, ואלו צריכים לערוך זיכרון דברים מוקדם ככל האפשר ולהפקיד
את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, גם כן, מוקדם ככל האפשר.
צוואה בעל פה /שכיב מרע תקפה לחודש ימים. במידה והמצווה לא נפטר, או שעברו הנסיבות בהם חשב שהוא עומד למות
והוא נותר בחיים- הצוואה בטלה.
(ב 2005 הכיר המחוקק במעין חלופה נוספת הנקראת צוואה הדדית, להרחבה בנושא לחצו כאן )

כללים לעריכת צוואה חוקית

ניתן לחלק כללים אלו לשתי קטגוריות עיקריות:
כללים צורניים לעריכת צוואה – באיזו צורה ובאיזו דרך צריך לעשות ולערוך את הצוואה.
כללים מהותיים לעריכת צוואה – מתעסקים יותר בתוכן הצוואה,מה מותר לצוות ומה לא ובאיזו דרך נקבע התוכן בצוואה.

כללים צורניים לעריכת צוואה:
חוק הירושה קובע 4 חלופות בהן עריכת צוואה תהיה תקפה – צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה שנקראת גם צוואת שכיב מרע. לכל אחת מהחלופות הנ"ל קובע חוק הירושה כללים צורניים שונים לעריכת צוואה.

צוואה בכתב יד –
לצורה זו של עריכת צוואה, נקבעו בסעיף 19 לחוק הירושה הכללים הצורניים הבאים:
א. חובה כי הצוואה כולה תעשה בכתב ידו של המצווה בלבד.
ב. שהצוואה תישא תאריך וחתימה שנכתבו בכתב ידו של המצווה.

צוואה בעדים – בצורה זו של עריכת צוואה,נקבעו בסעיף 20 לחוק הירושה הכללים הצורניים הבאים:
א. חובה כי הצוואה תהיה בכתב (או בכתב יד או מדפסת).
ב. תישא תאריך וחתימה של עושה הצוואה.
ג. עושה הצוואה צריך להצהיר בפני שני עדים שזוהי צוואתו ועליו לחתום לפניהם.
ד. שני העדים יחתמו גם הם על גבי הצוואה וזאת באותו המעמד בו הצהיר עושה הצוואה כי זוהי צוואתו.

צוואה בפני רשות – בחלופה זו של עשיית צוואה נקבעו בסעיף 22 לחוק הירושה הכללים הצורניים הבאים:
א. חובה שהמצווה יאמר את תוכן צוואתו או יגיש צוואה כתובה בפני רשות. (רשות – שופט,רשם בית משפט,רשם לענייני ירושה,
דיין בית דין דתי,      ראש עיר/מועצה או נוטריון)
ב. הצוואה נאמרה או הוגשה להקראה רק ע"י המצווה עצמו וכי הוא הצהיר כי זו צוואתו (במקרה של אדם שצריך מתרגומן,
יש עוד דרישות              בסעיף זה) .

צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע – בחלופה זו של עשיית צוואה נקבעו בסעיף 23 לחוק הירושה הכללים הצורניים הבאים:
א. ישנה חובה שהצוואה תאמר ע"י המצווה עצמו.
ב. בזמן שהוא במצב רפואי של גסיסה/ערש דווי או שהוא בטוח שהוא במצב כזה.
ג. המצווה צריך להגיד את צוואתו בפני שני עדים.
ד. שני העדים צריכים לערוך זיכרון דברים בו ירשמו את נסיבות המקרה,תוכן הצוואה ותאריך הצוואה.
ה. העדים צריכים למסור את זיכרון הדברים לרשם הירושות בהזדמנות הראשונה.

כללים מהותיים לעריכת צוואה:

חוק הירושה קובע כללים מהותיים החלים על כל החלופות לעריכת צוואה,כלומר, על כל סוגי הצוואות.
דוגמאות לכללים מהותיים:
כשרות לצוות – חוק הירושה קובע בסעיף 26 כי לא כל אדם יכול לערוך צוואה תקפה ונקבע כי צוואה שעשה קטין מתחת לגיל18,
מי שהוכרז כפסול דין או מי שלא יכול להבחין בטיבה של הצוואה, לא תהיה תקפה ודינה להתבטל.

צוואה כמעשה אישי – חוק הירושה קובע בסעיף 28 כי רק המצווה עצמו יכול לערוך את צוואתו ולקבוע את תוכנה. לכן גם אם נתן המצווה/עושה הצוואה ייפוי כוח לאדם אחר,לדוגמה, אשתו או קרוב משפחה אחר שיערוך עבורו את הצוואה, אין הצוואה תקפה
ודינה של צוואה זול התבטל. בנוסף מבהיר המחוקק בסעיף זה כי גם הוראה בצוואה הקובעת כי תוקף ההוראה והביצוע שלה תלוי ברצונו של אדם אחר ולא של המצווה – בטלה.

השפעה בלתי הוגנת,אונס,איום,תחבולה ותרמית – חוק הירושה קובע בסעיף 30 כי צוואה שנעשתה תחת הפעלת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס, תחבולה או תרמית על המצווה, על מנת להשפיע עליו כיצד לערוך את צוואתו – בטלה.

טעות סופר – חוק הירושה קובע בסעיף 32 כי כאשר יש טעות טכנית בתיאורו של אדם בצוואה, טעות במספר, כתובת נכס, תאריך וכדומה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו של המצווה מכלל הוראות הצוואה, יתקן הרשם הירושות או בית המשפט את הצוואה. במידה והטעות בעלת אופי מהותי יותר והיא פוגעת ביכולת להבין את כוונתו של המצווה, דין ההוראה להתבטל.

הוראה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית – חוק הירושה קובע בסעיף 34 כי הוראה בצוואה שביצועה הינו בלתי חוקי,
בלתי מוסרי או בלתי אפשרי לקיום – דינה להתבטל.

הוראה לטובת מי שהיה שותף או נוכח בעריכת הצוואה – חוק הירושה קובע בסעיף 35 כי צוואה שחלק מהוראותיה מזכות אדם
מסוים שלקח חלק בעריכת הצוואה, או שהיה עד לעשיית הצוואה(למעט צוואה בעל פה), או שהוראת הצוואה מזכה את בן הזוג
של אחד אדם כזה –דין ההוראה להתבטל. כמו כן, אם חלק גדול מההוראות הצוואה מתייחסות לאדם זה, דין כל הצוואה להתבטל.

למה מומלץ לעשות צוואה ?

בני אדם, מטבע הדברים, צוברים לאורך החיים נכסים וזכויות, כמו גם נכסים שלאו דווקא שווים כסף. פעמים רבות צובר
האדם חפצים בעלי ערך רגשי ורוחני רב, למשל חפצים שעברו דורות על גבי דורות במשפחה ושערכם הכספי לאו דווקא גבוה אך ערכם הסנטימנטלי עבור אותו אדם לא יסולא בפז. לכן, כשאדם מעוניין שרכושו יחולק באופן מסוים לאחר מותו, עליו לערוך צוואה
בה יביע בדיוק את רצונו באשר למי וכיצד יחולק רכושו לאחר מותו.
כאשר אדם לא עורך צוואה, רכושו יחולק לאחר פטירתו כברירת מחדל על פי שיטת החלוקה הקבועה בחוק הירושה התשכ"ה 1965, ולא לפי רצונו וכוונותיו.

רק בעזרת עריכת צוואה יכול אדם באמת לשלוט באופן בו רכושו, נכסיו וזכויותיו יחולקו לאחר מותו, ומפה שישנה חשיבות רבה באשר לעריכת צוואה בכלל ולעריכת צוואה תקינה בפרט.

ככלל, יכול אדם לכתוב את צוואתו בעצמו ואף למוסרה בעל פה בתנאים מסוימים, אך בכך חשוף אותו אדם לסיכון שצוואתו לא תמומש לאחר מותו, שכן עריכת צוואה מבלי לדעת את הוראות חוק הירושה, תקנותיו וההלכות בנושא, עלול לגרום לכך שבצוואתו יפלו פגמים שיפגעו במימוש רצונותיו לאחר מותו, ורכושו, נכסיו וזכויותיו, יגיעו לאנשים הלא נכונים. בכך תרד כל המהות של צוואתו לטמיון, ורצונותיו וכוונותיו, היו אשר היו, לא ימומשו לאחר מותו. מומלץ לערוך צוואה בעזרת בעל מקצוע שידאג לכתיבת צוואה תקנית, והוא ידאג לכך שרצונו של האדם ימומש ויצא לפועל לאחר פטירתו, כך שרכושו, נכסיו וזכויותיו יחולקו כפי שרצה בצוואתו במדויק.

מצאתם שגיאה בעמוד – " עריכת צוואה " ? כתבו לנו >>

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.