צו ירושה

מרכז מידע בנושא דיני הירושה ואפוטרופסות בישראל

ייפוי כוח מתמשך

" ישנם מצבים בחיים בהם כל אחד מאיתנו עלול לאבד את עצמאותו ואת היכולת לקבל החלטות על חייו ולהפוך לתלוי ב100% בבן משפחה או אדם קרוב - בדיוק בשל כך חייבים לערוך ייפוי כוח מתמשך "

תוכן עניינים

מהו ייפוי כוח מתמשך ?

יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי, חדש יחסית ( משנת 2017) המאפשר לראשונה לכל אדם לתכנן ולקחת שליטה על עתידו. הוא מאפשר לאדם לקבוע מי מטעמו יטפל בענייניו, יקבל החלטות בשמו, וכיצד יראו חיו במידה וחלילה יגיע למצב בריאותי בו יאבד את כשירותו. כלומר, יאבד את כשירותו לקבל החלטות באשר לענייניו האישיים, ענייני הרכוש ועניינים רפואיים. למשל, עקב מחלות זקנה, כמו אלצהיימר ודמנציה, תאונה, הפרעה נפשית, או כל בעיה בריאותית השוללת את כשירותו השכלית.

עד כה, במצבים של איבוד כשירותו השכלית של אדם, היתה אפשרות אחת בלבד הנקראת "מינוי אפוטרופוס" ע"י בית המשפט. אך הליך מינוי אפוטרופוס לאדם אינו דבר של מה בכך. מדובר בהליך הפוגע פגיעה קשה בזכויות וברצונות של האדם שאיבד את כשירותו.

בהליך מינוי אפוטרופוס, בית המשפט הוא זה שקובע מי יטפל בעניינו ויהיה האפוטרופוס של האדם, ולא האדם עצמו. בנוסף לכך, האפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט יהיה זה שיקבע כיצד לנהל את ענייניו האישיים, ענייני הרכוש והבריאות של אותו אדם (בכפוף לקבוע בחוק ובתקנות). משמעות הדבר הנה, שאדם שמונה לו אפוטרופוס מאבד מכוחו והשפעתו על חייו שלו. רצונותיו לא באים לידי ביטוי בכל הנוגע לדרך בה יתנהלו חייו מכאן והלאה.

בהמשך לדברים הללו, החלופה החדשה הנקראת ייפוי כוח מתמשך היא לא פחות מאשר מהפכה ביחס למצב המשפטי הקודם. חלופה זו  מחזירה לראשונה את הכוח והשליטה לאדם עצמו בעודו כשיר וצלול באשר לבחירותיו בחייו. יש ביכולתו לקבוע ולפרט במדויק, לפי רצונו, באיזה אופן ינוהלו ענייניו האישיים, ענייני הרכוש והבריאות ועל ידי מי. ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל עת או לשנות את נוסחו ואת ההנחיות הכתובות בו.

כלי משפטי זה מותיר אצל הפרט את הכוח והשליטה על חייו, במקום להעבירם לאפוטרופוס שימונה לו, במידה ויגיע למצב הדורש זאת.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך- תעודת הביטוח שלכם !

תל אביב/חיפה/באר שבע
(במשרד / בבית הלקוח)
השאירו פרטים מטה
ואנו נחזור אליכם במהרה !

סוגי ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות כללי, כלומר, לכל ענייניו האישיים, הבריאותיים וענייני הרכוש של אדם. יכול להיות ייפוי כוח מתמשך ספציפי לתחום אחד בלבד: רק לעניינים אישיים, רק לענייני רכוש, או רק לענייני בריאות.

 • ייפוי כוח מתמשך כללי – בסוג זה של ייפוי כוח מתמשך, נותן האדם הממנה את ייפוי הכוח לכל תחומי חייו. כלומר; ענייניו האישיים, ענייני הרכוש וענייני הבריאות.
  האדם הממנה רשאי להשאיר את כל שיקול הדעת בקבלת ההחלטות וביצוע פעולות בידי מיופה הכוח, או שהוא יכול לפרט הנחיות מקדימות בייפוי הכוח, שעל פיהן יצטרך מיופה הכוח לפעול. בנוסף, ישנן פעולות מסוימות מחייבות, שהממנה חייב להסמיך את מיופה הכוח לשם ביצוען. כגון: מתן מתנות בגובה סכום מסוים מתוך רכושו של הממנה, או מתן תרומות בסכומים גבוהים וכדומה. בנוסף, ישנן פעולות מסוימות המצריכות את אישורו של בית המשפט על מנת להוציאן לפועל. כגון:  עסקאות בנדל"ן, מכירת רכוש יקר ערך וכדומה.
 •  ייפוי כוח מתמשך המתייחס רק לעניינים האישיים ייפוי כוח זה יכיל התייחסות לנושאים כגון: קביעת מקום מגוריו של האדם, אופן הטיפול בצרכיו היומיומיים, בריאותו, רווחתו האישית וכדומה. למרות שנושא הבריאות נכלל ב"ייפוי הכוח המתמשך" לענייניו האישיים של האדם, ניתן לערוך "ייפוי כוח מתמשך" ספציפי לענייני הבריאות.
 •  ייפוי כוח מתמשך המתייחס רק לענייני הרכוש – ייפוי כוח זה יכיל התייחסות לנושאים כגון:
  אופן הטיפול בנכסיו של האדם – לדוגמה: ניהול נכסים מושכרים, מכירה של נכס מסוים וכו'.
  ניהול כספיו – לדוגמה: השקעות, או שימוש בכספים למען מטרות שנקבעו מראש.
  טיפול בהתחייבויותיו של הממנה – לדוגמה: תשלומים שוטפים ותשלומי חובה כגון: מיסים ואגרות, תשלום חובות וכדומה.
 • ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד – ייפוי כוח זה מתייחס לנושאים הקשורים לעניינים רפואיים בלבד. בייפוי כוח זה אין חובה כי עורך ייפוי הכוח יהיה רק עורך דין, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. גם בעלי מקצוע נוספים יכולים לערוך ייפוי כוח זה. כגון: עורך דין שלא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, רופא, אח/ות רפואית, עו"ס ופסיכולוג. במידה ובעלי מקצוע אלו עורכים את ייפוי הכוח עליהם לעשות זאת על גבי טופס מיוחד המיועד לכך (טופס ד').

עו"ד ייפוי כוח מתמשך מקצועי ואיכותי לא חייב להיות יקר !

 ניסיון רב עם אוכלוסיות הגיל השלישי ~ עריכת מאות ייפויי כוח מתמשכים הגעה לבית הלקוח בכל רחבי הארץ.

לייעוץ ראשוני ללא עלות  השאירו פרטים ונחזור אליכם במהרה

תנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

 • האדם הנותן את ייפוי הכוח ("הממנה"), והאדם המקבל את ייפוי הכוח ("מיופה כוח") צריכים להיות בגירים (מעל גיל 18) ובעלי דעה צלולה. תנאי זה מוודא כי הם מבינים את משמעות מתן וקבלת ייפוי הכוח.
 • מיופה הכוח צריך להסכים לקבל על עצמו את התפקיד. עליו להבין את האחריות הרבה הכרוכה בקבלת החלטות וניהול עניינו של האדם האחר. במקרה זה, מיופה הכוח צריך גם הוא, בשונה מייפוי כוח רגיל, לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
 • ניתן לערוך ולחתום את ייפוי הכוח המתמשך אך ורק בפני עורך דין, שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי (למעט "ייפוי כוח מתמשך" לעניינים רפואיים שגם רופא, פסיכולוג, אח ועו"ס יכולים לערוך).

אדם לא יכול להתמנות למיופה כוח מתמשך אם חלים עליו אחד מהחריגים הבאים:

 1. אדם שמינו לו אפוטרופוס, או שייפוי כוח מתמשך שנתן בעבר נכנס לתוקף. כלומר, שהוא בעצמו לא כשיר לנהל את חייו.
 2. אדם שכבר מיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו. לדוגמה: רואה חשבון המיופה כוח של למעלה משלושה מבין לקוחותיו.
 3. מי שנותן בתשלום מקום מגורים לאדם הממנה (למעט קרוב משפחה).
 4. מטפל רפואי בתשלום המטפל באדם הממנה (למעט קרוב משפחה).
 5. עורך הדין החתום על ייפוי הכוח לא יכול להיות מיופה הכוח בעצמו. כך גם רופא, פסיכולוג, עו"ס ואח החתומים על ייפוי כוח מתמשך" רפואי .
 6. אדם שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל, ו/או מי שהוכרז כפושט רגל שלא קיבל הפטר.

מיופה כוח והפיקוח על תפקודו 

יפוי כח מתמשך מעניק לממנה הנמצא במצב בריאותי בר הבנה ויכולת ניהול, לבחור מיופה כוח. כלומר, אדם אחר אשר יטפל וינהל את ענייניו אם וכאשר המציאות תחייב זאת. ניהול העניינים יהיה במידה ומצבו הרפואי/קוגניטיבי ידרדר לרעה עד לכדי אי כשירות מלאה, או חלקית.

מטבע הדברים, לרוב יבחר הממנה במיופה כוח שהוא בן משפחה הקרוב אליו (בת/בן זוג, – אחד הילדים, הורים וכדומה). למרות זאת, ניתן לבחור בכל אדם שהוא סומך עליו, גם ללא קרבה משפחתית. לדוגמה: מיופה כוח על בסיס מקצועי כגון: עורך דין, רופא, או רואה חשבון.

הממנה יכול למנות מספר מיופיי כוח שיפעלו במשותף, בנפרד או לפי חלוקה שתקבע. בנוסף, ניתן ואף מומלץ למנות מיופה כוח מחליף. זאת למקרים בהם מיופה הכוח הראשי לא יוכל, או לא ירצה עוד לשמש כמיופה כוח.

מנגנון פיקוח על מיופה הכוח

אחד מהעקרונות המרכזיים שעמדו מאחורי הכלי החדש שנקרא ייפוי כוח מתמשך, הוא צמצום הצורך בהתערבות המדינה בחייו הפרטיים של האדם. לכן קבע המחוקק, כי על מיופה הכוח, בשונה מאפוטרופוס, לא תחול חובת דיווח למדינה/ לאפוטרופוס הכללי. כלומר, המדינה לא תפקח על מיופה כוח, כפי שהיא מפקחת על התנהלות האפוטרופוס שמונה על ידה. זאת על מנת להקל ולקצר את ההתנהלות הביורוקרטית ולמזער את החדירה לחייו הפרטיים והאישיים של האדם.

למרות זאת, המחוקק יצר מספר מנגנוני פיקוח שמטרתם לוודא שמיופה הכוח פועל כראוי.

להלן מספר דוגמאות :

 1. הממנה ראשי למנות אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח לתת להם דיווחים על פעולות והחלטות מסוימות שהוא מבצע( "אדם מיודע" או "מיודעים" ). וזאת על מנת לוודא כי הן נעשות בהתאם לבקשותיו ורצונותיו של הממנה.
 2. הממנה יכול להחליט שהוא כן מעוניין שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח (לרוב במקרים בהם מיופה הכוח אינו בן משפחה קרוב ).
 3. המחוקק קבע סוגים מסוימים של פעולות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע ללא הנחיה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח.
 4. המחוקק קבע סוגים מסוימים של פעולות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע ללא אישורו של בית המשפט. גם במקרים בהם נתן הממנה הסכמה מפורשת (לדוגמה: עסקה במקרקעין דורשת את אישור ביה"ש).
 5. הממנה ראשי לקבוע הנחיות, הוראות ומגבלות שיחולו על מיופה הכוח והוא מחויב לפעול על פיהן.
 6. על מנת שייפוי הכוח יכנס לתוקף, על מיופה הכוח להגיש תצהיר לאפוטרופוס הכללי, לפיו מתקיימים כל התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
 7. בני משפחה, "מיודעים" וכל מי שחושב כי מיופה הכוח לא פועל כראוי, יכול להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור של האפוטרופוס הכללי.

מתי מפעילים את ייפוי הכוח המתמשך?

כאשר האדם הממנה חדל להיות מסוגל להבין בעניין מסוים שלגביו ניתן יפוי כח מתמשך (ענייניו הרכושיים, האישיים ו/או בריאותיים) ואינו מסוגל עוד לקבל החלטות בקשר אליו.
במצב שכזה, על מיופה הכוח לפנות לאפוטרופוס הכללי ולהגיש תצהיר המציין כי התנאים לכניסה לתקוף של ייפוי הכוח המתמשך, שקבע הממנה, מתקיימים ולכן יש להכניס לתוקף את ייפוי הכוח כולו או חלקו.

במידה והממנה לא קבע בזמן עריכת ייפוי הכוח, מהם התנאים לפיהם יש להפעיל ולתת תוקף לייפוי הכוח המתמשך, נקבע בחוק כי יש צורך לצרף חוות דעת מומחה, לתצהיר מיופה הכוח. חוות דעת שתקבע האם אכן חדל הממנה מלהבין בדבר ואיבד את כשירותו ואת היכולת לקבל החלטות.

לאחר קבלת תצהיר וכל המסמכים הנדרשים ממיופה הכוח ,ייתן האפוטרופוס הכללי תוך 3 ימי עסקים את אישור כניסה לתקוף של ייפוי הכוח, במידה ואכן יתרשם כי התנאים להפעלת ייפוי הכוח מתקיימים, וישלח עותקים על כך למיופה הכוח ולאנשים "המיודעים" ( אנשים שהממנה קבע כי מיופה הכוח צריך לדווח להם על פעולותיו), במידה ונקבעו כאלה בייפוי הכוח.

לאחר קבלת אישור כניסה לתקוף של ייפוי הכוח, ראשי המיופה הכוח להציגו לכל דורש ולפעול בשם האדם הממנה כל זאת לפי מה שנקבע בייפוי הכוח המתמשך.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ניתן לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בשתי דרכים :
1.  ביטול ע"י הממנה.
2.  ביטול ע"י צד שלישי (בני משפחה, אדם קרוב, היועמ"ש ובית המשפט) רק בנסיבות מסוימות.

ביטול ע"י הממנה

אחד היתרונות הבולטים ביותר של ייפוי הכוח המתמשך, הוא שהאדם שערך ייפוי כוח שכזה, יכול לבטלו בקלות ומתי שיחפוץ בכך. זאת בשונה מהליך של מינוי אפוטרופוס לאדם, שכן, בהליך זה, בית המשפט הוא זה הקובע מתי ימונה אפוטרופוס לאדם ומתי יש לבטל את המינוי.

אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך משאיר את הכוח והשליטה על חיו ועתידו בידיים שלו. הוא זה שיקבע איך ובאילו תנאים יכנס ייפוי הכוח לתוקף, והוא זה שיקבע האם ומתי לבטלו. בין אם לפני כניסת ייפוי הכוח לתוקף ובין אם אחרי כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. כלומר, גם במידה וייפוי הכוח כבר הופעל, כל עוד והאדם יכול להביע את דעתו, הוא יכול לבטל את ייפוי הכוח. הביטול יעשה ע"י שליחת הודעת ביטול לאפוטרופוס הכללי.

בדיוק בשל כך, ייפוי הכוח המתמשך נחשב לחלופה משפטית מתקדמת מבחינת השמירה על זכיות הפרט, כבודו ורצונו של האדם. זאת כאמור, לעומת הליך של מינו אפוטרופוס, לפיו בית המשפט קובע את מועד מינוי האפוטרופוס לאדם, ומאותו הרגע רק בית המשפט יכול לבטל את המינוי. בהליך של מינוי אפוטרופוס האדם מאבד מכוחו לטובת בית המשפט והאפוטרופוס שמונה לו.

ביטול ייפוי הכוח ע"י צד שלישי ( בני משפחה, קרובים, היועץ המשפטי ובית המשפט)

בנסיבות מסוימות יכולים גם צדדים שלישים לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח:

 1. במידה ומיופה הכוח לא פועל כפי שנקבע בייפוי הכוח או פועל בניגוד לרצונו של הממנה.
 2. כשמיופה הכוח פוגע בהתנהלותו באדם הממנה.
 3. בית המשפט מתרשם שלמרות שיש לאדם מיופה כוח, צריך בכל זאת למנות אפוטרופוס לאותו אדם. זאת במקרים בהם מיופה  הכוח בעצמו הפך ללא כשיר או שבקושי מסוגל לדאוג לעינינו שלו, קל וחומר של אדם אחר (לדוגמה: בני זוג קשישים, ושאחד מהם מיופה הכוח של השני אך הפך בעצמו לבלתי כשיר)
 4. כאשר הממנה הכניס סעיף כובל, לפיו גם אם יבקש לבטל את ייפוי הכוח, יש להתעלם מבקשתו. במקרה כזה רק בית המשפט יכול לבטל את ייפוי כוח.
 5. כשייפוי הכוח נעשה כתוצאה מהפעלת לחץ, ניצול, השפעה ביליתי הוגנת או כל פעולה השוללת את רצונו החופשי של האדם לחתום על ייפוי הכוח.
 6. הממנה חתם על יפוי כח מתמשך בזמן שהוא במצב שכלי של אי כשרות ואינו מבין על מה חתם ומה השלכות חתימתו.
  חשיבות זכיות הפרט של הממנה, רצונו וכבדו, ישמרו גם בהלך של ביטול ע"י צד שלישי. לכן בית המשפט לא יבטל ייפוי כוח מבלי ששמע את האדם הממנה ודעתו על כך (ככל והדבר ניתן והממנה אכן יכול להביע את דעתו).

מעבר לביטול ייפוי הכוח על ידי האדם הממנה( עורך ייפוי הכוח ) או ע"י צדדים שלישיים, ישנם מקרים בהם יפקע ייפוי הכוח המתמשך בעצמו באופן אוטומטי.

מתי פוקע ייפוי הכוח המתמשך ?

ייפוי כוח יפקע באופן אוטומטי כאשר יתקיימו אחד או יותר מהמצבים הבאים:

 1.  נפטר הממנה או מיופה הכוח.
 2. הממנה קבע תנאי מסוים שבמידה ויתרחש אז יפקע ייפוי הכוח – לדוגמה, קבע הממנה כי ייפוי הכוח יהיה לתקופה קצובה ל 5 שנים. בתום 5 השנים יפקע ייפוי הכוח אוטומטית.
 3. מיופה הכוח לא עומד בתנאים הנדרשים בחוק – הפך לפושט רגל, מונה לו אפוטרופוס או מיופה כוח, הוכרז כלקוח
  מוגבל ע"י בנק ישראל ועוד.
 4. שלילית רישיונו של מיופה כוח מקצועי- במידה ומיופה הכוח מונה לכזה בגלל מקצועו (עורך דין, רואה חשבון רופא וכדומה) ורישיונו נשלל, יפקע ייפוי הכוח המתמשך.
 5. במקרה של גירושין – במידה ובן/בת הזוג הנשואים זה לזה, משמש/ת כמיופה כוח של בן/בת הזוג, והנישואים פקעו, יפקע גם ייפוי הכוח. אלא אם נאמר במפורש אחרת בייפוי הכוח.
 6. במקרה של ידועים בציבור שנפרדו באופן קבוע – במידה ובן/בת זוג הידועים בציבור, משמש/ת כמיופה כוח של בן/בת הזוג, אך חדלו מלקיים משק בית משותף, מתוך כוונה לפרק את הזוגיות המשפחתית באופן קבוע ( אם חדלו לקיים משק בית משותף רק בגלל שבן הזוג עבר למוסד או בית אבות או שבמידה ומדובר בהליך זמני ולא קבוע, אז הדבר לא נחשב לעילת פקיעה) יפקע גם ייפוי הכוח. אלא אם נאמר במפורש אחרת בייפוי הכוח.
 7. מיופה הכוח לא מעוניין או לא מסוגל לשמש יותר כמיופה כוח – מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה (במידה וטרם נכנס ייפוי הכוח לתוקף ) או לאחד מקרובי משפחתו של הממנה (במידה וייפוי הכוח נכנס לתקוף) כי אינו מעוניין/יכול להמשיך ולשמש מיופה כוח.

במתרחש אחד או יותר מהנסיבות אלו, יש לפנות לאפוטרופוס הכללי ולהודיע על פקיעת ייפוי הכוח:
אם טרם נכנס ייפוי הכוח לתקוף – ההודעה תימסר לאפוטרופוס הכללי ע"י האדם הממנה.
אם נכנס ייפוי הכוח לתקוף – ההודעה תימסר לאפוטרופוס הכללי ע"י מיופה הכוח.

סיום תפקידו של מיופה הכוח לאחר מות הממנה

מיופה הכוח מסיים את תפקידו באופן רשמי לאחר שהממנה נפטר. שכן כל תכליתו של ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר למיופה הכוח לקבל החלטות עבור הממנה ולנהל את ענייניו במקומו. מעת שהממנה נפטר, על פניו, אין עוד צורך בתפקיד מיופה הכוח, אך בכל זאת החוק מתיר למיופה הכוח להמשיך ולפעול ברכושו של הממנה שנפטר בתנאים מסיומים ולתקופה קצובה.

לאחר פטירת הממנה, על מיופה הכוח לרכז את כל המסמכים והנכסים של הממנה שהיו ברשותו ובטיפולו עד כה, ולהעבירם לעיזבון הממנה. עיזבון הממנה יחולק בין יורשיו רק לאחר קבלת צו קיום צוואה מהאפוטרופוס הכללי (במידה והממנה הותיר צוואה) או לאחר קבלת צו ירושה (במידה והממנה לא הותיר צוואה).

מכיוון וייתכן שיעבור זמן בין פריטתו של הממנה ועד שירושיו יקבלו בפועל את צו קיום צוואה/צו יורשה (בלי צווים אלו, יורשי הממנה לא יכלים להשתמש בחשבונות הבנק ובכספו של הממנה) החוק מאפשר למיופה הכוח להמשיך ולפעול בענייני רכושו של הממנה שנפטר, אך באופן מצומצם ובנושאים מסוימים, עד לתקופה של 90 יום.
הכוונה היא לפעולות כספיות ורכושיות שלא סובלות דיחוי עד שיורשי הממנה יקבלו את צו קיום הצוואה/צו ירושה והיו מוסמכים לפעול במקום מיופה הכוח.
פעולות כגון:

 1. הסדרה וארגון ענייני הקבורה, הוצאות השבעה וטקסי האבלות.
 2. המשך טיפול בנכסי הממנה המצריכים טיפול שוטף כמו נכס מושכר או עסק הזקוקים להמשך טיפול רציף אחרת יכולים להינזק ולצבור חובות.
 3. תשלום חשבונות שהממנה צבר בעודו בחיים כגון תשלום לבתי אבות, הוצאות רפואיות, ארנונה, שירותים שקיבל וכדומה.

לאחר 90 היום שהחוק מתיר למיופה הכוח להמשך לפעול ברכושו של הממנה, מסיים מיופה הכוח את תפקיד. גם במידה ואין מישהו אחר שיכנס לנעליו וימשיך לטפל בנכסי הממנה שנפטר.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חדש המאפשר לראשונה לכל אדם לקחת שליטה לתכנן את עתידו מבעוד מועד, כשהוא במצב בריאותי טוב וצלול בדעתו ולקבוע מי מטעמו יטפל בענייניו, יקבל החלטות בשמו, וכיצד יראו חיו במידה וחלילה יגיע למצב בריאותי בו יאבד את כשירותו השכלית. כלומר, יאבד את היכולת לקבל החלטות בנוגע לענייניו האישיים, ענייני הרכוש שלו וענייניו הרפואיים, כתוצאה ממחלות זקנה, כמו אלצהיימר ודמנציה, תאונה, הפרעה נפשית, או כל בעיה בריאותיות ומנטלית, השוללת את כשירותו.

עד "להגעתו" של הכלי המשפטי הנקרא ייפוי כוח מתמשך, האפשרות היחידה שהייתה לאדם אשר מצבו הרפואי הידרדר עד כדי איבוד כשירותו המנטלית, הייתה מינוי אפוטרופוס ע"י בית המשפט. הליך הפוגע פגיעה קשה בזכויות וברצונות של האדם שאיבד את כשירותו. אדם שמונה לו אפוטרופוס מאבד מכוחו והשפעתו על חייו שלו. רצונותיו לא באים לידי ביטוי בכל הנוגע לדרך בה יתנהלו חייו מכאן והלאה. שכן, האפוטרופוס שמונה לו ע"י בית המשפט הוא זה שיקבע כיצד לנהל את ענייניו האישיים, ענייני הרכוש והבריאות של אותו אדם. ייפוי כוח מתמשך נותן את האפשרות לאדם, בעודו כשיר וצלול, לשמור את הכוח והשליטה על חייו, ולקבוע ולפרט במדויק, באיזה אופן ינוהלו כל ענייניו בעתיד.

למרות שנקבע ע"י לשכת עורכי הדין כי הסכום המינימלי לעריכת ייפוי כוח מתמשך הינו 5,000 ₪, טווח המחירים בפועל נע בממוצע בין 2,500 ₪ -5,000 ₪ לייפוי כוח יחיד. המחיר נקבע לפי המורכבות של ייפוי הכוח וזמן העבודה הנדרש מעורך הדין.

בעריכת ייפוי כוח מתמשך, האדם קובע ומפרט במדויק את רצונותיו ואיך יש לנהל את חייו בעתיד בכל תחומי החיים. לעומת הליך מינוי אפוטרופוס, האפוטרופוס קובע איך למנהל את חייו של אדם.
בנוסף, בייפוי כוח מתמשך אין צורך לפנות לביתי משפט, אין צורך לשלם אגרות, אין צורך להגיש דו"חות שנתיים לאפוטרופוס הכללי, הליך זול, מהיר וחד פעמי. בשעת הצורך ייפוי הכוח נכנס לתוקף תוך 3 ימים בלבד לעומת הליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט שעלול להתפרס על גבי שבועות וחודשים. חוסך ביורוקרטיה מסורבלת ומקל ממשמעותית על אופן ההתנהלות של בני המשפחה בכלל ועל מיופה הכוח בפרט.

חשוב לדעת כי רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לעריכת ייפויי כוח מתמשכים מטעם יחידת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, מוסמך לערוך לכם ייפוי כוח מתמשך.

"אף אחד מאיתנו לא אוהב לחשוב על זה, אבל ישנם מצבים בחיים בהם כל אחד מאיתנו עלול לאבד את עצמאותו ואת היכולת לקבל החלטות על חייו ולהפוך לתלוי ב100% בבן משפחה או אדם קרוב – בדיוק בשל כך חייבים לערוך ייפוי כוח מתמשך"

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

ייפוי כוח קרית אונו,ייפוי כח מתמשך ,  כוח מתמשך פתח תקווה , ייפוי כוח מתמשך תל אביב , רמת גן , גבעת שמואל, עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד ייפוי כוח מתמשך. hhpuh fuj n,nal , יפוי כח מתמשך, ייפוי כח מתמשך, יפוי כוח מתמש

גלילה לראש העמוד