צו ירושה

מרכז מידע בנושא דיני הירושה בישראל

ייפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?


ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי, חדש יחסית ( משנת 2017), המאפשר לראשונה לכל אדם לתכנן ולקחת שליטה על עתידו. הוא מאפשר לאדם לקבוע מי מטעמו יטפל בענייניו, יקבל החלטות בשמו, וכיצד יראו חיו במידה וחלילה יגיע למצב בריאותי בו יאבד את כשירותו. כלומר, יאבד את כשירותו לקבל החלטות באשר לענייניו האישיים, ענייני הרכוש ועניינים רפואיים. למשל, עקב מחלות זקנה, כמו אלצהיימר ודמנציה, תאונה, בעיה נפשית, או כל בעיה בריאותיות ומנטלית, השוללת את כשירותו.


בשונה מהמצב החוקי שהיה עד כה, לפיו המדינה הייתה קובעת מי יטפל בעניינו של אדם, אשר מצבו הרפואי הידרדר ואיבד את כשירותו וזאת ע"י הליך משפטי של מינוי אפוטרופוס.
האפוטרופוס יהיה זה שיקבע, לפי שיקול דעתו, איך לנהל את ענייניו האישיים, ענייני הרכוש והבריאות של אותו אדם. משכך, מינוי אפוטרופוס לאדם מהווה  בפגיעה קשה בזכויות הפרט וברצונות של האדם שאיבד את כשירותו.

החלופה החדשה הנקראת "ייפוי כוח מתמשך" היא לא פחות ממהפכה בתחום. חלופה זו מחזירה לראשונה את הכוח והשליטה לאדם עצמו לקבוע ולפרט במדויק, לפי רצונו, באיזה אופן ינוהלו ענייניו האישיים, ענייני הרכוש והבריאות במידה ולא יהיה כשיר בעתיד. כך הוא לא מתיר החלטות אלה לאפוטרופוס שימונה עבורו ע"י בית המשפט, ומצמצם למינימום את התערבות המדינה בחייו הפרטיים.

 

מינוי מיופה כוח

ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם הנמצא במצב בריאותי בו הוא עדיין מבין ומסוגל לנהל את חייו בעצמו, לבחור אדם אחר שיטפל וינהל את עניינו במידה ומצבו הרפואי/קוגניטיבי הידרדר לרעה עד לכדי אי כשירות מלאה או חלקית.
מטבע הדברים, ברוב המקרים יבחר האדם במיופה כוח שהוא בן משפחה קרוב אליו ( בת/בן זוג, – אחד הילדים, הורים וכדומה) אך ניתן לבחור בכל אדם שהוא סומך עליו גם ללא קרבה משפחתית.
זאת ועוד, ניתן לבחור במיופה כוח על בסיס מקצועי כגון: עורך דין, רופא או רואה חשבון.
בנוסף לכך, יכול אדם למנות מספר מיופיי כוח שיפעלו במשותף או בנפרד לפי חלוקה שתקבע. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח מחליף, במידה ומיופה הכוח הראשי לא יוכל או לא ירצה לשמש כמיופה כוח.

מנגנון פיקוח על מיופה הכוח
האדם הממנה יכול למנות "אדם מיודע" שיפקח וידאג למימוש רצונותיו של האדם הממנה ע"י כך שמיופה הכוח יצטרך לדווח ל "אדם המיודע" על פעולות שביצע או החלטות שקיבל בנוגע לעניינו של האדם הממנה

תנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך:

 • האדם הנותן את ייפוי הכוח והאדם המקבל את ייפוי הכוח  צריכים להיות בגירים (מעל גיל 18) ובעלי דעה צלולה, כך שהם
  מבינים את המשמעות של מתן וקבלת ייפוי הכוח.
 • מיופה הכוח צריך להסכים לקבל על עצמו את התפקיד ואת האחריות הרבה הכרוכה בקבלת החלטות וניהול עניינו של האדם אחר. לכן מיופה הכוח צריך גם הוא (בשונה מייפוי כוח רגיל) לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
 • ניתן לערוך ולחתום את ייפוי הכוח המתמשך אך ורק בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי.
  (למעט ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים שגם עו"ד שלא עבר הכשרה, רופא, פסיכולוג, אח ועו"ס יכולים לערוך).
 • אדם לא יכול להתמנות למיופה כוח מתמשך אם חלים עליו אחד מהחריגים הבאים:
         1.  אדם שמינו לו אפוטרופוס או שייפוי כוח מתמשך שנתן בעבר נכנס לתוקף, כלומר שהוא
              בעצמו לא יכול לנהל את חייו.
         2.  אדם שכבר מיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו, לדוגמה רואה חשבון המיופה
              כוח של מעל לשלושה מלקוחותיו.
         3.  מי שנותן בתשלום מקום מגורים לאדם הממנה ( למעט קרוב משפחה).
         4.  מטפל רפואי בתשלום המטפל באדם הממנה ( למעט קרובי משפחה).
         5.  עורך הדין החתום על ייפוי הכוח לא יכול להיות מיופה הכוח בעצמו. כך גם רופא, פסיכולוג,
              עו"ס ואח החתומים על ייפוי כוח מתמשך רפואי .
         6.  אדם שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל ו/או מי שהוכרז כפושט רגל ושלא קיבל הפטר.

סוגי ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות כללי, כלומר לכל ענייניו של האדם- עיניינו האישיים, הרכושיים והבריאותיים או לחילופין, ייפוי כוח מתמשך ספציפי לתחום אחד בלבד, לדוגמה, רק לענייניו האישיים, רק לעניינו הרכושים או רק לעניינו הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך כללי – בסוג זה של ייפוי כוח, נותן האדם הממנה את כוחו למיופה הכוח שידאג ויטפל בכול תחומי חייו, כלומר, בעניינו האישיים, הרכושיים והבריאותיים.
האדם הממנה ראשי להשאיר את כל שיקול הדעת בקבלת ההחלטות וביצוע פעולות בידי מיופה הכוח או שיכול לפרט הנחיות מקדימות בייפוי הכוח, שעל פיהן יצטרך מיופה הכוח לפעול. בנוסף,ישנם פעולות מסוימות המחייבות שהממנה חייב להסמיך את מיופה הכוח לשם ביצוען, כגון: מתן מתנות בגובה מסוים מתוך רכושו של הממנה או מתן תרומות בסכומים גבוהים וכדומה.
זאת ועוד, ישנן פעולות מסוימות המצריכות את אישורו של בית המשפט על מנת להוציאן לפעול, כגון: עסקאות בנדל"ן, מכירת רכוש יקר ערך וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך המתייחס רק לעניינים האישיים – ייפוי כוח זה יכיל התייחסות לנושאים כגון: קביעת מקום מגוריו של האדם, אופן הטיפול בצרכיו היומיומיים, בריאותו, רווחתו האישית וכו'. למרות שנושא הבריאות נכלל בייפוי הכוח לענייניו האישיים של האדם, ניתן לערוך ייפוי כוח ספציפי לענייני הבריאות.

ייפוי כוח מתמשך המתייחס רק לענייני הרכוש – ייפוי כוח זה יכיל התייחסות לנושאים כגון:
אופן הטיפול בנכסיו של האדם הממנה  – לדוגמה, ניהול נכסים מושכרים, מכירה של נכס מסוים וכו'.
ניהול כספיו של האדם הממנה –  לדוגמה השקעות או שימוש בכספים למען מטרות שנקבעו מראש .
טיפול בהתחייבויותיו של האדם ממנה – לדוגמה,תשלומי חובה שונים כגון מיסים ואגרות, תשלום חובות וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד- ייפוי כוח זה מתייחס רק לנושאים הקשורים לעניינים רפואיים.
בייפוי כוח זה אין חובה כי רק עורך דין שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי יכול לערוך את ייפוי הכוח. גם בעלי מקצוע נוספים כגון: עורך דין שלא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, רופא, אח/ות רפואית,עו"ס ופסיכולוג יכולים לערוך ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד. את ייפוי הכוח רפואי צריך לעשות זאת על גבי טופס מיוחד המיועד לכך(טופס ד') .

ייפוי כוח קרית אונו,  פתח תקווה , מתמשך תל אביב , רמת גן , גבעת שמואל, עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד ייפוי כוח מתמשך.

Call Now Button
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן