ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך קרית אונו

עמוד "ייפוי כוח מתמשך" נמצא בבניה ויעלה בקרוב.

מהו ייפוי כוח מתמשך ?

ההיתרונות של ייפוי כוח מתמשך ?

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך ?

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש יחסית ( משנת 2017) שמאפשר לראשונה לכל אדם לתכנן ולקחת שליטה על עתידו ולקבוע מי מטעמו יטפל בעניינו ויקבל החלטות בשמו וכיצד יראו חיו במידה וחלילה וחס ויגיע למצב בריאותי בו יאבד את כשירותו ולא יוכל לקבל החלטות באשר לעניינו האישיים, הרכושיים והרפואיים למשל עקב מחלות זקנה כמו אלצהיימר ודמנציה ,תאונה, בעיה נפשית או כל בעיה בריאותיות ומנטלית השוללת את כשירותו.

זאת בשונה למצב החוקי שהיה עד כה לפיו המדינה הייתה קובעת מי יטפל בעניינו של אדם שמצבו הרפואי הידרדר ושאיבד את כשירותו וזאת ע"י הליך משפטי של מינוי אפוטרופוס לאותו אדם, והאפוטרופוס יהיה זה שיקבע איך לנהל את עניינו האישיים, הרכושיים והבריאותיים של אותו אדם (בכפוף לקבוע בחוק ובתקנות ). ולכן, מדובר בפגיעה קשה בזכויות וברצונות של האדם שאיבד את כשירותו. משכך, החלופה החדשה הנקראת "ייפוי כוח מתמשך" היא לא פחות ממהפכה המחזירה לראשונה את הכוח והשליטה לכל אדם, לקבוע ולפרט במדויק לפי רצונו באיזה אופן יש לנהל את עניינו האישיים, הרכושיים והבריאותיים ולא להותיר החלטות אלה לאפוטרופוס שימונה עבורו ע"י בית המשפט.

מינוי מיופה כוח

ייפוי כוח מתמשך מעניק לאדם הנמצא במצב בריאותי בו הוא עדיין מבין ומסוגל לנהל את חייו בעצמו, לבחור אדם אחר שיטפל וינהל את עניינו במידה ומצבו הרפואי/קוגניטיבי הידרדר לרעה עד לכדי אי כשירות מלאה או חלקית.
מטבע הדברים, ברוב המקרים יבחר האדם במיופה כוח שהוא בן משפחה קרוב אליו ( בת/בן זוג, – אחד הילדים, הורים וכדומה) אך ניתן לבחור בכל אדם שהוא סומך עליו גם ללא קרבה משפחתית. זאת ועוד, ניתן לבחור במיופה כוח על בסיס מקצועי כגון: עורך דין, רופא או רואה חשבון.
בנוסף לכך, יכול אדם למנות מספר מיופיי כוח שיפעלו במשותף או בנפרד לפי חלוקה שתקבע. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח מחליף, במידה ומיופה הכוח הראשי לא יוכל או לא ירצה לשמש כמיופה כוח.

מנגנון פיקוח על מיופה הכוח
האדם הממנה יכול למנות "אדם מיודע" שיפקח וידאג למימוש רצונותיו של האדם הממנה ע"י כך שמיופה הכוח יצטרך לדווח ל "אדם המיודע" על פעולות שביצע או החלטות שקיבל בנוגע לעניינו של האדם הממנה

 קרית אונו,  פתח תקווה , מתמשך תל אביב , רמת גן , גבעת שמואל