צו ירושה

מרכז מידע בנושא דיני הירושה ואפוטרופסות בישראל

אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש
 • מהם סוגי אפוטרופסות הקבועים החוק ?
 • מהו אפוטרופוס לרכוש?
 • מתי ממנים אפוטרופוס לרכוש ?
 • מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לרכוש?
 • מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש ?
 • היכן מגישים את הבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש?

 

סוגי אפוטרופסות הקבועים החוק .

1. אפוטרופוס לדין– כאשר אדם צריך להתנהל מול בית המשפט והוא אינו מסוגל לכך.
2. אפוטרופוס לגוף– כאשר אדם לא מסוגל או לא כשיר לדאוג לענייניו הגופניים בעצמו כגון: קבלת החלטות על גופו,
    רווחתו, מקום מגורים, פניה לעזרה רפואית וכדומה.
3. אפוטרופוס לרכוש – כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הכלכליים ולרכושו ממנים אפוטרופוס לרכוש.

מהו אפוטרופוס לרכוש ?

כל המהות של מינוי אפוטרופוס לרכושו של אדם הינה לדאוג לזכויותיו הכלכליות ,לרכושו ולרווחתו של החסוי,
היקף סמכויותיו של האפוטרופוס לרכוש נקבעות על ידי בית המשפט לענייני משפחה לפי הנסיבות הספציפיות של החסוי.

כאשר ממנים לאדם אפוטרופוס לרכוש בלבד- תפקידו של האפוטרופוס במקרה שכזה הינו לדאוג לכל עניינו הכלכליים
והרכושיים של אותו אדם. עניינים כגון- ניהול חשבון הבנק של אותו אדם ואף השקעת כספים שלם שמירה על ערכם הראלי,
תשלום חשבונותיו של החסוי, פיקוח על קבלת הזכויות המגיעות לחסוי מגופים שונים כגון – קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי,
קרנות פנסיה וחברות ביטוח, ניהול נכסיו של החסוי לרבות מכירתם או השכרת והשבחתם ועוד.

למרות כוחו הרב של האפוטרופוס על רכושו של החסוי באשר לניהול כספיו ונכסיו של החסוי, האפוטרופוס כפוף למנגנוני פיקוח המיועדים לבקר את התנהלות האפוטרופוס ולוודא כי הינו פועל כשורה ולפי התנאים הקבועים בחוק. כך על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי תוך 30 יום , מהם נכסיו, רכושו וכספיו של החסוי ( דוח הפרטה) בנוסף לכך על האפוטרופוס לדווח
לפחות פעם בשנה לאפוטרופוס הכללי אילו פעולות בוצעו ברכושו של החסוי- ,מה מצבו של החסוי ומה מצב רכושו.
זאת ועוד, מחויב האפוטרופוס לעורך פנקס חשבות באשר לפעולות שבוצעו ברכושו של החסוי, לתעד את הפעולות שביצע
ולשומרן 7 שנים.

מעבר לחובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי, ישנן פעולות שעל האפוטרופוס לקבל את אישור בית המשפט על מנת לבצען כגון:
מכירת נכס, הוצאת סכום כסף גלות מחשבון החסוי, מתן מתנה מרכושו של החסוי והעוד פעולות המופיעות
בסעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

מתי ממנים אפוטרופוס לרכוש ?

כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג בעצמו לצרכיו הבסיסים ולענייניו האישיים ולרווחתו , עולה הצורך למנות לאותו אדם
אפוטרופוס שידאג לדברים אלו.
סעיף 33 א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962, מבהיר באלו מקרים מוסמך בית המשפט
למנות אפוטרופוס לאדם.

 1.  קטין( מתחת לגיל 18) – קטין ששני הוריו מתו או אחד מהם( בנסיבות מסוימות) או שהוריו בחיים אך לא מעוניינים או אינם מסוגלים למלא את חובתם ולדאוג לצרכיו של הקטין או כאשר נשללה או הוגבלה מהם האפוטרופסות הטבעית על קטין – האפוטרופסות זו פוקעת כאשר הקטין מגיע לגיל בגרות.
 2. אדם שהוכרז פסול דין – כאשר אדם מוכרז ע"י בית המשפט כי אינו כשיר מבחינה קוגניטיבית או נפשית לדאוג לעניינו, עולה הצורך למנות לאדם זה אפוטרופוס – אפוטרופסות זו תקפה עד אשר ההכרזה בגין היותו של אדם פסול דין תבוטל.
 3. אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו – כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הבריאותיים או הרכושיים והן אינו מסוגל
  לנהל את עניינו מול בתי המשפט, הן היחד והן לחוד- לדוגמה – אדם קשיש שאינו מסוגל לצאת מביתו ולנהל את
  עניינו או שעבר תאונת דרכים והוא מרותק למיטה ( כגון בבית לוינשטיין ) לתקופה ארוכה של חודשים או שנים.
 4. אדם שזהותו לא ידועה – במקרים אלו ממנים אפוטרופוס עד התבערות הפרטים בגין זהותו של אותו אדם.
 5. עובר – במקרים מסוימים ממנים אפוטרופוס לתינוק שטרם נולד.

 

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לרכוש ?

כאפוטרופוסים לאדם יכולים להתמנות הגורמים הבאים- בן או בת זוג, קרוב לאותו אדם, האפוטרופוס הכללי, אדם זר, תאגידים וועדות אפוטרופסות לנפגעי השואה.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש ?

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם צריכים יכולים להגיש רק בן או בת הזוג של אותו אדם, קרוב לאותו אדם והיועץ המשפטי לממשלה.

איכן מגישים את הבקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש ?

את הקשה למינוי אפוטרופוס לרכוש יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של האדם לו מעוניינים
למנות אפוטרופוס. הבקשה צריכה לכלול את פרטי הנסיבות או העילות בגינן עולה הצורך למנות לאותו אדם אפוטרופוס,
בנוסף לכך יש לציין האם מבוקש מינוי אפוטרופוס זמני או קבוע ולצרף לבקשה זו תצהיר המאמת את תוכן הבקשה.

מצאתם טעות בעמוד זה ? כתבו לנו >>

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

גלילה לראש העמוד