צו ירושה

מרכז מידע בנושא דיני הירושה ואפוטרופסות בישראל

אפוטרופס לגוף

אפוטרופוס לגוף, מינוי אפוטרופוס
 • מהם סוגי אפוטרופסות הקבועים החוק ? 
 • מהו אפוטרופוס לגוף?
 • מתי ממנים אפוטרופוס לגוף ?
 • מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לגוף ?
 • מי יכול להגיש בקשה למינוי ?
 • היכן מגישים את הבקשה למינוי ?

סוגי אפוטרופסות הקבועים החוק .

1. אפוטרופוס לדין- כאשר אדם צריך להתנהל מול בית המשפט והוא אינו מסוגל לכך.
2. אפוטרופוס לגוף- כאשר אדם לא מסוגל או לא כשיר לדאוג לענייניו הגופניים בעצמו (קבלת החלטות על גופו,רווחתו,
    מקום מגורים, פניה לעזרה רפואית וכדומה).
3. אפוטרופוס לרכוש – כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הכלכליים ולרכושו ממנים אפוטרופוס לרכוש.

מתי ממנים אפוטרופוס לגוף ?

סעיף 33 א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מבהיר באלו מקרים מוסמך בית המשפט למנות אפוטרופוס לגוף לאדם.

 1. קטין (מתחת לגיל 18) – קטין ששני הוריו מתו או אחד מהם (בנסיבות מסוימות) או שהוריו בחיים אך לא מעוניינים
  או אינם מסוגלים למלא את חובתם ולדאוג לצרכיו של הקטין או כאשר נשללה או הוגבלה מהם האפוטרופסות
  הטבעית על קטין – האפוטרופסות זו פוקעת כאשר הקטין מגיע לגיל בגרות.
 2. אדם שהוכרז פסול דין – כאשר אדם מוכרז ע"י בית המשפט כי אינו כשיר מבחינה קוגניטיבית או נפשית לדאוג לעניינו,
  עולה הצורך למנות לאדם זה אפוטרופוס. אפוטרופסות זו תקפה עד אשר ההכרזה בגין היותו של אדם פסול דין תבוטל.
 3. אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו – כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו הבריאותיים או הרכושיים והן אינו
  מסוגל לנהל את עניינו מול בתי המשפט, הן היחד והן לחוד- לדוגמה – אדם קשיש שאינו מסוגל לצאת מביתו
  ולנהל את עניינו או שעבר תאונת דרכים והוא מרותק למיטה לתקופה ארוכה של חודשים או שנים.
 4. אדם שזהותו לא ידועה – במקרים אלו ממנים אפוטרופוס עד התבערות הפרטים בגין זהותו של אותו אדם.
 5.  עובר– במקרים מסוימים ממנים אפוטרופוס לתינוק שטרם נולד.

כאשר אדם זקוק לטיפול רפואי אך אינו כשיר לתת את הסכמתו לטיפול, ממנה בית המשפט אפוטרופוס לגוף.
זאת במידה ואין לאותו אדם מישהו שקיבל ממנו מבעוד מועד ייפוי כוח לתת הסכמה בשמו לטיפול הרפואי הנדרש.

כאשר מדובר במקרה רפואי אקוטי שלא סובל כל דיחוי, ניתן לבצע טיפול באדם גם ללא קבלת הסכמתו לכך, וזאת בכפוף
לחוק זכויות החולה, במגבלות החוק באשר לטיפול חירום באדם.
אפוטרופוס לא חייב להיות אדם. גם ישות משפטית יכולה להוות אפוטרופוס.
ישויות משפטיות כגון מוסדות לחוסים, עמותות, וכן האפוטרופוס הכללי יכולים לשמש כאפוטרופוס לחוסה.
כמו כן ישנה ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי השואה המטפלת בעניינם של חוסים ניצולי שואה.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לגוף ?

כאפוטרופוסים לגוף יכולים להתמנות הגורמים הבאים – בן או בת זוג, קרוב לאותו אדם, האפוטרופוס הכללי, אדם זר,
תאגידים וועדות אפוטרופסות לנפגעי השואה.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ?

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף יכולים להגיש רק בן או בת הזוג של אותו אדם, קרוב לאותו אדם והיועץ המשפטי לממשלה.

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לגוף ?

את הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של האדם לו מעוניינים למנות אפוטרופוס.
הבקשה צריכה לכלול את פרטי הנסיבות או העילות בגינן עולה הצורך למנות לאותו אדם אפוטרופוס, בנוסף לכך יש לציין האם מבוקש מינוי אפוטרופוס זמני או קבוע ולצרף לבקשה זו תצהיר המאמת את תוכן הבקשה.

מצאתם טעות בעמוד " אפוטרופוס לגוף " ? כתבו לנו >>>

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

גלילה לראש העמוד